Nguyên nhân: Hệ thống TTG tạm thời quá tải. 

Cách khắc phục:

Thường hệ thống sẽ tự khôi phục sau 5-10 phút. Hệ thống sẽ tự động thông báo cho admin. Nếu trong trường hợp hệ thống chết lâu hơn, admin sẽ vào phục hồi