Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn đăng bài kết bạn trong truyentranhgay
- Để đăng bài kết bạn bạn vào https://ketban.truyentranhgay.com/.  - Đăng ký tài khoản và đăng nhập. Tài khoản dùng chung mật khẩu giữa trang đọc truyệ...
Sun, 3 Tháng 5, 2020 at 11:31 SA